ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

Posted On กันยายน 17, 2012

Filed under Uncategorized
ป้ายกำกับ:

Comments Dropped leave a response

http://youtu.be/rxnCnAxdnGA

Advertisements

สื่อเพลง ก เอ๋ย ก.ไก่

Posted On กันยายน 17, 2012

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล

Posted On กันยายน 17, 2012

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

กิจกรรมศิลปปฐมวัยจะอยู่ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ในกิจกรรมนี้จะมีหลายกิจกรรมให้เด็กทำกิจกรรมเช่นการเป่าสี ฉีกตัดปะ การพิมพ์ภาพ ฯลฯ

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

1. การหยดสี
วัตถุประสงค์
1) เด็กทดลองปฏิบัติกิจกรรมใหม่ ๆ
2) เด็กแปลความหมายของภาพที่เกิดขึ้น
วัสดุอุปกรณ์
1) กระดาษสีขาว
2) สีน้ำ สีฝุ่น หรือสีโปสเตอร์ (Read More)

Hello world!

Posted On กันยายน 17, 2012

Filed under Uncategorized

Comments Dropped one response

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!